Biuletyn Informacji PublicznychKlauzule informacyjne

Rada Pedagogiczna

Opublikowano: sobota, 31.08.2019
Autor: Administrator
Odsłon: 21765
Nauczyciele szkoły Nauczyciele przedszkola
 
 • Marta Habrat - Dyrektor, nauczyciel dyplomowany, biologia;
 • Małgorzata Błaszczyk - Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, język polski;
 • Danuta Barabasz - nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna;
 • Katarzyna Bobrowska-Wojewódka - nauczyciel, język angielski;
 • Beata Częczek-Serwińska - nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna;
 • Natalia Dachowska-Guzik - nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Iwona Foremny - nauczyciel dyplomowany, język angielski;
 • Marta Frączek - nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna;
 • Karina Frej-Zajdel - nauczyciel mianowany, bibliotekarz;
 • Małgorzata Frydrych - nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, logopedia;
 • Wiesława Gałuszka - nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna;
 • Renata Gancarz - nauczyciel dyplomowany, język angielski;
 • Maria Gierlasińska - nauczyciel mianowany, religia;
 • Katarzyna Guzik - nauczyciel kontraktowy, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy;
 • Mirosław Habrat - nauczyciel dyplomowany, neurologopeda;
 • ks. Paweł Hałas - nauczyciel, religia;
 • Janusz Juszczyk - nauczyciel dyplomowany, pedagog, informatyka, technika, oligofrenopedagogika;
 • Cecylia Kafel - nauczyciel mianowany, chemia, biologia, przyroda;
 • Urszula Karpińska - nauczyciel kontraktowy, wychowawca świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie;
 • Joanna Kilar - nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Alicja Kraus-Przybyła - nauczyciel mianowany, pedagogika przedszkolna;
 • Renata Krzal - nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Marcin Maculski - nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne;
 • Małgorzata Maczuga - nauczyciel dyplomowany, wychowawca świetlicy;
 • Katarzyna Marszałek - nauczyciel kontraktowy,  pedagogika przedszkolna wczesnoszkolna;
 • Renata Modzelewska - nauczyciel mianowany, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Magdalena Najbar - nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna;
 • Barbara Niedziela - nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna;
 • Małgorzata Pelczar - nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, muzyka;
 • Anna Przybysz - nauczyciel, pedagogika przedszkolna;
 • Renata Rachwał - nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz, język polski;
 • Bartosz Ryś - nauczyciel mianowany, edukacja dla bezpieczeństwa;
 • Jan Sieniawski - nauczyciel dyplomowany, wiedza o społeczeństwie;
 • Dariusz Soliński - nauczyciel mianowany, wychowanie fizyczne;
 • Halina Sowa - nauczyciel dyplomowany, historia, język polski;
 • Joanna Sowińska - nauczyciel dyplomowany, język polski;
 • Marta Styczeń - nauczyciel dyplomowany, fizyka;
 • Ewelina Swołkowicz - nauczyciel kontraktowy, wychowawca świetlicy, pedagog, terapia pedagogiczna;
 • Anna Szwed- nauczyciel dyplomowany, plastyka, wychowanie fizyczne;
 • Beata Szwed - nauczyciel dyplomowany, geografia, przyroda, informatyka;
 • Krystyna Tarkowska - nauczyciel dyplomowany, pedagogika przedszkolna;
 • Jolanta Teśniarz - nauczyciel dyplomowany, język polski, muzyka;
 • Teresa Wajs - nauczyciel mianowany, pedagogika przedszkolna;
 • Marlena Wojtoń - nauczyciel kontraktowy, pedagogika przedszkolna;
 • Grażyna Zajdel - nauczyciel dyplomowany, matematyka;
 • Jolanta Zajdel - nauczyciel dyplomowany, matematyka, wychowanie fizyczne;
 • Stefania Zajdel - nauczyciel kontraktowy, język niemiecki;
 • Adriana Żołna - nauczyciel, pedagogika przedszkolna;
 • Anita Żywiec - nauczyciel dyplomowany, rewalidacja.
Przewiń w górę