Biuletyn Informacji PublicznychKlauzule informacyjne

Uzależnienie od komputera i internetu 1.

Opublikowano: środa, 27.10.2010
Odsłon: 2005

          Dla jednych przysłowiowe "okno na świat", skąpane w blasku wielkich możliwości, aktualnej informacji, atrakcyjnych szans i możliwości rozwoju, dla innych powód licznych frustracji, lęków, nadrzędny atrybut codzienności lub jej największy wróg - INTERNET.

        Na temat wpływu internetu na nasze współczesne życie napisano już wiele. Poglądy na temat jego roli we współczesnym świecie są zgodne pod jednym względem - jego możliwości są właściwie nieograniczone. Jest doskonałym źródłem informacji, przynosi nowe, wspaniałe możliwości działania, kontaktów między ludźmi, umożliwia zdobywanie wiedzy we wszystkich dziedzinach.
       To medium uznawane dziś za najbardziej demokratyczne, niesie ze sobą zarówno wiele pozytywnych cech i wartości, jak i niebezpieczeństwa, o których nie wolno zapominać.
       Coraz częściej zdarza się, że nawet kilkuletnie dzieci spędzają przy komputerze po kilka godzin dziennie. Rodzice nie reagują na ten fakt, a  niejednokrotnie opowiadają sobie zachwyceni o tym, jak ich pociecha "świetnie radzi sobie z komputerem i może spędzać przy nim całe popołudnia". czy zawsze takie spędzanie czasu wolnego niesie ze sobą korzyści? Oczywiście NIE!
       Wielogodzinne korzystanie z  komputera, podobnie jak długotrwałe oglądanie telewizji, przynosi bardzo negatywne konsekwencje. Szkodzi zdrowiu dziecka, powoduje rozluźnienie więzi rodzinnych, zmniejsza możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców, a brak kontroli ze strony dorosłych nad poszukiwaniem informacji w sieci zwiększa ryzyko narażenia na szkodliwe bodźce ( przemoc, erotyka) zawarte w wielu programach komputerowych i na stronach internetowych.

Długotrwałe przesiadywanie przy komputerze powoduje zmęczenie oraz zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych. Wreszcie często prowadzi do UZALEŻNIENIA.

Współczesny człowiek stał się niemal synonimem kogoś uzależnionego. W naszych czasach poważnym zagrożeniem stał się nie tylko alkoholizm czy narkomania. Problemem, z którym spotykamy się coraz częściej jest uzależnienie od mediów elektronicznych, w tym od komputera i internetu. Fakt ten niestety dotyczy w dużym stopniu dzieci i młodzieży i bywa zupełnie niedostrzegany lub lekceważony przez rodziców i pedagogów.

 

JAKIE SĄ OBJAWY UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA ?

 

 • przesadne zaabsorbowanie internetem,
 • ciągłe myślenie o tym co się dzieje w sieci (lub o tym jak przejść do następnego etapu gry komputerowej),
 • potrzeba zwiększania ilości czasu spędzanego przy komputerze,
 • zaniedbywanie obowiązków,
 • rozdrażnienie i złość gdy ktoś zmusza nas do ograniczania czasu spędzanego w sieci lub uniemożliwia korzystanie z niej,
 • rezygnacja ze spotkań ze znajomymi, zabaw, aktywnego "bycia" z rodziną na rzecz przesiadywania przy komputerze,
 • okłamywanie samego siebie i innych odnośnie ilości czasu spędzanego przed komputerem ( zaniżanie faktycznej ilości godzin),
 • podejmowanie nieudanych prób ograniczania czasu poświęcanego na korzystanie z sieci.
 • korzystanie z internetu w celu ucieczki od problemów lub stosowanie go jako środka przynoszącego ulgę w chwilach złego nastroju, osamotnienia, złości lub depresji.

 

      Uzależnienie od komputera przejawia się najczęściej w postaci uzależnienia od gier komputerowych (głównie dzieci) oraz od internetu (głównie młodzież). Podobnie jak w przypadku telewizji, dziecko czy nastolatek zwodzi rodziców, że za chwilę wyłączy komputer i zajmie się nauką czy innymi obowiązkami. W rzeczywistości "chwila" ta trwa zwykle kolejne godziny, które są czasem odebranym rodzinie, pracy, nauce, aktywnemu wypoczynkowi czy kontaktom towarzyskim. Zagrożenia te mają oczywiście charakter potencjalny. Przy racjonalnym i rozsądnym korzystaniu z dobrodziejstw techniki oraz możliwości jakie niesie ze sobą komputeryzacja wymienione problemy wcale nie muszą się ujawnić. Musimy jednak pamiętać, że młody człowiek ( dziecko), w natłoku odbieranych informacji nie potrafi samodzielnie dokonać oceny i wyboru między tym co wartościowe, potrzebne i przydatne, a tym co bezużyteczne, nieprawdziwe, czy wręcz szkodliwe. 


       Obserwujemy niestety fakt, że współczesny uczeń coraz rzadziej sięga po książkę, jest coraz mniej samodzielny, woli korzystać z  gotowych rozwiązań w internecie bądź z programów multimedialnych. Zaczyna postrzegać rzeczywistość za pomocą obrazów, a przecież nie zawsze "widzieć" oznacza "rozumieć". Wiele pojęć nie da się wyrazić obrazowo, zachodzi więc obawa by nie znikały ze słownictwa młodych ludzi pojęcia abstrakcyjne, jak : sprawiedliwość , szacunek, wrażliwość, bezinteresowność itp.


        Kontakt wielu młodych ludzi z komputerem ogranicza się do gier. Największą popularnością cieszą się gry strategiczne, a także te, których zasadniczym celem jest walka z przeciwnikiem. Gry takie silnie angażują emocjonalnie, wyzwalają agresję, nerwowość, nadpobudliwość. Oswajanie się z brutalnością powoduje wypaczanie psychiki i zmniejszanie wrażliwości. Następstwem tego bywa wypaczenie wizji realnego świata i  uodpornienie na zło, które staje się wszechobecne w oczach dziecka. Zdrowie i życie w tym kontekście staje się mało istotnym elementem, który można kupić, zamienić czy doładować jednym kliknięciem klawisza. Występująca w grach odwracalność sytuacji oraz brak konsekwencji podejmowanych działań i decyzji nie sprzyjają uczeniu się odpowiedzialności za własne czyny i zachowania.


       Świadomość i znajomość różnorodnych zagrożeń związanych z  nieumiejętnym wykorzystaniem komputera, internetu oraz innych mediów stała się dziś bardzo istotnym elementem wiedzy metodycznej każdego nauczyciela i wychowawcy oraz powinna być rozumiana i stosowana przez rodziców i opiekunów.


        W obliczu negatywnych konsekwencji uzależnienia od komputera czy od internetu, odpowiedzialni rodzice powinni przede wszystkim zapobiegać takim sytuacjom. Chcąc zminimalizować groźbę uzależnienia dziecka od jakichkolwiek mediów elektronicznych, należy najpierw dać odpowiedni przykład. Uzależnienie nie grozi rodzinom, w  których rodzice nie siedzą godzinami przed telewizorem czy komputerem, ale poświęcają sobie wzajemnie dużo czasu, rozmawiają o bieżących wydarzeniach i  problemach, asystują dzieciom przy odrabianiu lekcji, wychodzą na wspólne spacery. W takich domach nie trzeba nawet ustalać konkretnych godzin korzystania z mediów elektronicznych. W  większości rodzin warto jednak wprowadzić określone zasady.

 

Aby uchronić dziecko od nieodpowiedniego korzystania z komputera

RODZICE POWINNI :

 • sprawdzać w jaki sposób dzieci wykorzystują komputer podłączony do sieci,

 • zastosować regułę "najpierw obowiązki- a potem komputer"

 • kontrolować z jakich stron internetowych, gier, programów korzysta dziecko,

 • starać się organizować dziecku inne formy spędzania wolnego czasu niż komputer ( np. spacery, gry sportowe, spotkania z  przyjaciółmi),

 • jeżeli nie mamy możliwości bezpośrednio kontrolować pracy dziecka przy komputerze, należy stosować różnego rodzaju zabezpieczenia i programy nadzorujące, które utrudnią dostęp do treści przez nas niepożądanych.

Pamiętajmy, pomimo wielkiej fascynacji wirtualnym światem, że warto oderwać się od ekranu monitora, przerwać "buszowanie" w sieci, wyłączyć pocztę elektroniczną po to, by dostrzec obok nas drugiego człowieka, porozmawiać z nim, by dostrzec piękno realnego świata, dopuścić do głosu własne myśli i uczucia.

Pamiętajmy również o kilku podstawowych zasadach:

 • nie traktujmy komputera jak bożka,

 • miejmy świadomość po co przed nim zasiadamy,

 • pamiętajmy, że w internecie nie wszystko jest dobre,

 • czuwajmy nad tym, co nasze dzieci robią przy komputerze,

 • nie lekceważmy zagrożeń płynących z sieci,

 • stosujmy zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych,

 • nie zastępujmy przyjaciół komputerem.

Pokażmy dziecku jak mądrze i efektywnie wykorzystać dobrodziejstwa wynikające z  możliwości dostarczanych nam przez internet i chrońmy jednocześnie nasze życie przed zastępowaniem podstawowych wartości ludzkiego EGO wirtualnym, często nieprawdziwym światem.

 

Przewiń w górę