Biuletyn Informacji PublicznychKlauzule informacyjne

Szkolny konkurs filmowy

Opublikowano: wtorek, 29.01.2019
Autor: p. J. Juszczyk
Odsłon: 402
kamera      Zapraszam wszystkich uczniów klas VI-VIII
do udziału
w Szkolnym Konkursie Filmowym
„Dzień, jak co dzień, czyli…”
 
 
Celem konkursu jest:
 • Popularyzacja sztuki filmowej wśród uczniów;
 • Stwarzanie każdemu uczniowi możliwości na osiągnięcie sukcesu w różnych dziedzinach;
 • Zachęcenie młodzieży do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych;
 • Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej;
 • Promocja pozalekcyjnej działalności uczniowskiej;
 • Promocja szkoły.
 
Zasady konkursu:
 • Organizator konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie życie szkoły widziane oczyma uczniów, czyli jak młodzież postrzega swoją szkołę, to co w niej się dzieje, jakie jest ich środowisko szkolne, jakie są walory szkoły. Film powinien mieć charakter materiału reklamującego szkołę.
 • Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).
 • Na konkurs każdy uczestnik lub grupa może przekazać jeden film.
 • Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z Windows Media Player, której czas projekcji nie powinien przekraczać 10 minut.
 • Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 • Film można montować i obrabiać w dowolnym, bezpłatnym programie komputerowym.
 • Termin oddawania prac upływa 29 marca 2019 r.
 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.
 • Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i ich emisji na stronie szkoły w celach jej promocji.
 • Wszystkie prace konkursowe przekazane na nośnikach CD i DVD pozostają w szkole.
 • Autor lub autorzy najwyżej ocenionego filmu, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na szkolnej stronie internetowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
      
Dla wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie planuje się spotkanie konsultacyjne 8 lutego na długiej przerwie o godz. 12.25 w sali 25.
Przewiń w górę