Biuletyn Informacji PublicznychKlauzule informacyjne

Motywacje do nauki - wyniki ankiety

Opublikowano: środa, 26.06.2013
Autor: Pedagog
Odsłon: 4136
Wśród 43 uczniów klas 5 i 34 uczniów klas 6 została przeprowadzona ankieta dotycząca ich motywacji do nauki. Poniżej zamieszczam mocne i słabe strony, wnioski do dalszej pracy jakie nasuwają się po ich analizie oraz zestawienie szczegółowe. Zachęcam Państwa do zapoznania się z poniższymi danymi.

  
Mocne strony:
 • Prawie 91% badanych uczniów stwierdza, że lubi się uczyć. Większość z nich uczy się , bo zależy im na dobrych ocenach (75,3%), pragnie dostać się do dobrego gimnazjum, a w dalszej perspektywie zdobyć atrakcyjny zawód.
 • Proces uczenia jest wymuszonym przez rodziców tylko u 6,5% uczniów.
 • Większość uczniów klas 5 i 6 odnosiła w szkole (70,1%) i poza nią (66,2%) różnego rodzaju sukcesy.
 • 85,8%uczniów deklaruje, że cieszy się i gratuluje swoim koleżankom lub kolegom osiągniętego sukcesu.
 • Mimo smutku i przygnębienia jaki towarzyszy 98,7% uczniów po doświadczeniu porażki, na 63,6% z nich działa to mobilizująco i chcą szybko poprawić złą ocenę. 33,8% uczniów uczy się więcej.
 • Po otrzymaniu dobrej oceny 70%uczniów jest dumnych z siebie, a na 71,4% uczniów działa to motywująco i deklarują, że bardziej się starają, aby takich ocen otrzymywać więcej.
 • 87% uczniów podczas nauki może liczyć na pomoc rodziców.
 • 89,6% rodziców cieszy się z sukcesów swoich dzieci, a w sytuacji otrzymania przez nich oceny niedostatecznej wspólnie rozmawiają o problemie (57,1%) i mobilizują dziecko do jej poprawy (55,8%).


Słabe strony:

 • 21% uczniów przyznaje, że nie lubi się uczyć. Część z nich tj. 13% zniechęca się do nauki, gdyż mimo usilnych starań nie otrzymują dobrych ocen. 7,8% uczniów przyznaje, że są zbyt leniwi aby poświęcać czas (bez tego?) na nauką. U 5,2% uczniów niechęć do nauki powoduje niska samoocena. Zakładają oni, że nie dorównają lepszym koleżankom i kolegom. 
 • Prawie 1/3 badanych uczniów nie doświadczyła przyjemności osiągnięcia sukcesu, a 5,2% uczniów twierdzi, że nie chce osiągnąć żadnego sukcesu.
 • 6% uczniów trudno jest się pogodzić z sukcesami innych. Złoszczą się i zazdroszczą.
 • 27,3% uczniów po otrzymani oceny niedostatecznej boi się reakcji rodziców, a kolejne 40,3% poprawiają ocenę, aby rodzice byli zadowoleni.
 • Gdy dziecko otrzyma negatywną oceną 18,2% rodziców złości się, a 19,5% porównuje dziecko z innymi uczniami, rodzeństwem.

Wnioski do dalszej pracy:
 • Eliminować zjawisko zniechęcenia do nauki poprzez prezentowanie zainteresowanym uczniom różnych technik uczenia się.
 • Bardziej zachęcać uczniów do korzystania ze stworzonych im warunków na osiągnięcie sukcesu.
 • Rozwijaniem i kształtowaniem u dzieci poczucia przewidywalności i bezpieczeństwa, eliminować u nich obawy i strach przed reakcjami i postawami rodziców, wywołanymi ocenami niedostatecznymi dziecka.


 
Przewiń w górę