Biuletyn Informacji PublicznychKlauzule informacyjne

Przejawy cyberprzemocy - wyniki ankiet

Opublikowano: czwartek, 23.02.2017
Autor: p. J. Juszczyk
Odsłon: 5502

Cyberprzemoc      W pierwszym semestrze w ramach zajęć profilaktycznych w klasach IV-VI zrealizowano cykl zajęć nt. "Cyberprzemocy i innych zagrożeń internetowych". Po ich zakończeniu przeprowadzono ankietę. Do badań zaproszono także rodziców. Kwestionariusze ankiet zawierały pytania zamknięte. Opinie jakie uzyskaliśmy, można przeanalizować w poniższych zestawieniach. Dziękuję uczniom i rodzicom za udział w badaniach.

 

 

 

 

Przewiń w górę