Biuletyn Informacji PublicznychKlauzule informacyjne

VI Szkolny Konkurs Fotograficzny

Opublikowano: piątek, 19.10.2018
Autor: p. J. Juszczyk
Odsłon: 13327
Stare Krosno       Zapraszam wszystkich uczniów klas V-VIII, do wzięcia udziału w VI Szkolnym Konkursie Fotograficznym zorganizowanym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt. „Krosno - moja mała Ojczyzna". W konkursie udział może wziąć każdy uczeń, który na swoich fotografiach przedstawi nasze miasto, a prace dostarczy do organizatora konkursu.
 
Celem konkursu jest:
 • uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości;
 • wzbudzanie zainteresowań historią naszego miasta;
 • kształtowanie tożsamości regionalnej;
 • popularyzacja sztuki fotografii wśród uczniów;
 • stwarzanie każdemu uczniowi możliwości i warunków na osiągnięcie sukcesu,
 •  promocja pozaszkolnej działalności uczniowskiej,
 • obserwowanie i dokumentowanie różnorodnych zmian naszego miasta,
 • prezentacja efektów pracy uczestników konkursu.


Zasady konkursu.
 
 1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez oddanie w wyznaczonym terminie prac fotograficznych.
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejsze zasady, zapewnia, że oddane prace są całkowicie jego autorstwa, a rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w konkursie, prezentowanie jego prac w szkole oraz ich publikację na stronie internetowej szkoły.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu najwyżej dwie fotografie.
 4. Tym razem prace konkursowe powinny być wykonane w dwóch kategoriach tematycznych: „Krosno – miejsca historyczne, zabytki”, „Krosno – osiągnięcia współczesności”
 5. Obydwie prace mogą być wykonane w tej samej lub różnej kategorii tematycznej
 6. Każda przekazana do konkursu fotografia powinna mieć postać kolorowej lub czarno–białej odbitki, wykonanej na papierze fotograficznym, w formacie 21cm × 15cm, naklejonej na czarny karton formatu A4 i zatytułowanej (tytuł zdjęcia, na białym kartoniku należy przykleić centralnie pod fotografią).
 7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora.
 8. Oryginalne fotografie należy również zapisać na pendrive w formacie jpg.
 9. Prace konkursowe oraz pendrive z pracami (do skopiowania) należy składać do organizatora konkursu do 30 listopada 2018 r.
 10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie konkursowej w budynku naszej szkoły. Po zakończeniu wystawy, prace będzie można odebrać od organizatora.
 11. Prace zostaną ocenione przez uczniów klas V-VIII w systemie głosowania w czasie trwania wystawy konkursowej. Autorzy nie biorą udziału w głosowaniu
 12. Autorzy trzech fotografii z najwyższą liczbą głosów, otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 13. Organizator może przyznać wyróżnienia, a autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy;
 14. Wyniki konkursu zostaną podane na szkolnej stronie internetowej, na której również zdjęcia zostaną zaprezentowane.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu oddawania prac.
 16. Bliższych informacji udziela organizator konkursu.
Przewiń w górę