Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

Klub Bezpiecznego Puchatka 2015

Opublikowano: czwartek, 09.04.2015
Autor: p. R, Modzelewska
Odsłon: 22639

Klub Bezpiecznego Puchatka      Jednym z głównych celów wszystkich wychowawców klas pierwszych, jest pomóc pierwszoklasistom znaleźć się w nowym dla siebie – szkolnym środowisku, aw szczególności zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Dlatego też w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka". Uczniowie przystąpili do niego po raz kolejny.
Głównym celem programu było wdrożenie najmłodszych uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabaw. Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych oraz własnej kreatywności, wychowawczynie klas pierwszych przeprowadziły zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne.Dodatkowo realizując treści, dzieci wzięły udział w organizowanym przez Urząd Miasta Krosna projekcie „Dorastam bezpiecznie", który wśród uczniów cieszył się dużym powodzeniem. Ponadto zdobyte wiadomości dzieci miały okazję utrwalać na zajęciach komputerowych, wykonując ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki przeprowadzonym zajęciom, pojęcie „bezpieczeństwa" oraz tematyka z nim związana stały się dzieciom bliższe. Przeprowadzone działania dostarczyły uczniom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i szkole, a także jak udzielać pomocy w sytuacji zagrożenia.Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, problemowych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od dzieci dużego zaangażowania oraz twórczego myślenia. Pierwszoklasiści na podsumowanie programu, otrzymali książeczki edukacyjne „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka" oraz broszury informacyjne dla rodziców. Program uwieńczony został wypełnieniem przez uczniów drogą internetową,Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka".

Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka

Przewiń w górę