Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

Rozkład dnia

Opublikowano: wtorek, 06.12.2011
Autor: p. R. Krzal
Odsłon: 7369

Ramowy rozkład dnia obowiązujący w naszym przedszkolu. 

Dzieci młodsze

Godziny

Rodzaj zajęć

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy inspirowane przez dzieci i nauczycielkę, zabawy twórcze, konstrukcyjne, dydaktyczne.
Indywidualne kontakty z dzieckiem i rodzicami.

8.30 – 9.00

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

9.30 – 9.50

Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową.

9.50 – 11.45

Zabawy swobodne, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, kontakt ze sztuką (przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne), zabawy badawcze, rytmika, język angielski, kontakt z literaturą dziecięcą.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 14.30

Odpoczynek, leżakowanie, czynności samoobsługowe.

14.30 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 16.00

Zabawy swobodne w sali, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

Dzieci starsze

Godziny

Rodzaj zajęć

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy inspirowane przez dzieci i nauczycielkę, zabawy twórcze, konstrukcyjne, dydaktyczne.
Indywidualne kontakty z dzieckiem i rodzicami.

8.30 – 9.00

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową.

10.30 – 11.45

Zabawy swobodne, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, rytmika, język angielski, kontakt ze sztuką (przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne)

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 14.30

Religia, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza, kontakt z literaturą dziecięcą.

14.30 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 16.00

Zabawy swobodne w sali, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

Przewiń w górę