Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

Jubileusz 40-lecia szkoły

Opublikowano: czwartek, 01.06.2006
Odsłon: 4622

        14 października Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Krośnie świętowała 40–lecie swego istnienia. Uroczystości rocznicowe zapoczątkował przemarsz górniczej orkiestry dętej ulicami Zawodzia, dzielnicy, w której znajduje się szkoła – jubilatka. Następnie uczestnicy obchodów zebrali się w kościele p/w Matki Boskiej Częstochowskiej na uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez zaproszonych księży przy oprawie muzycznej chóru ZSM w Krosnie.

Po zakończeniu liturgii miało miejsce poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy wejściu do budynku szkolnego. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Wszyscy przybyli zostali serdecznie powitani przez p. dyrektor Jadwigę Kasprzyk. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Jóżef Szajna, przewodniczący Rady Miasta p. Stanisław Słyś, prezydenci miasta – Piotr Przytocki i Bronisław Baran, naczelnik Wydziału Edukacji p.Grażyna Gregorczyk, radne p.Stefania Zborowska i p.Anna Dubiel, przedstawiciel Kuratorium Oświaty starszy wizytator p.Stanisław Wróbel szef krośnieńskiego oddziału PIP p.Józef Mrozowski, przedstawiciele firm górniczych podkarpacia PGNiG z Sanoka, Zakładu Robót Górniczych z Krosna oraz Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu z Jasła, Policji, UKS „Sokolik”, Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”. Nie zabrakło również dyrektorów szkół podstawowych, przedszkola Nr 3, emerytowanych, nauczycieli i pracowników Szkoły oraz jej absolwentów, uczniów, rodziców i sympatyków.

Pani wicedyrektor Halina Sowa przypomniała historię Szkoły na przestrzeni 40 lat jej działalności, po czym głos zabrali goście. Odczytano listy gratulacyjne i okolicznościowe adresy, wśród których znalazło się błogosławieństwo Ojca św. Benedykta XVI. W imieniu dawnych pracowników Szkoły przemawiał p.Tadeusz Alibożek, pierwszy dyrektor szacownej placówki, który objął patronat honorowy nad uroczystością. W ciepłych słowach wspominano wydarzenia sprzed czterdziestu lat, związane z powołaniem do życia i pierwszymi latami funkcjonowania SP 8. Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących nauczycieli i pracowników. Wiele miejsca poświęcono współczesności i sukcesom, jakie odnoszą uczniowie „Ósemki” w olimpiadach przedmiotowych i konkursach interdyscyplinarnych.

Ze względu na zbieżność jubileuszu z Dniem Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta i p. dyrektor wręczyli nagrody nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno–wychowawczej, natomiast osobom posiadającym ponad dwudziestoletni staż pracy w „Ósemce” nadano honorowy tytuł „Zasłużonego Nauczyciela” i „Zasłużonego Pracownika”. Tym podniosłym wydarzeniom towarzyszyły występy absolwentów szkoły, uczniów Szkoły Muzycznej „Pro–Musica” i popisy taneczne.

Kolejnym punktem jubileuszowego programu była uroczysta akademia w wykonaniu dzieci ze szkolnego kółka teatralnego pod kierunkiem p. Joanny Jajugi i p. Jolanty Teśniarz. Na zakończenie odśpiewano hymn szkoły skomponowany na te okoliczność – słowa ks. Piotr Zawadzki, muzyka p. Michał Golenia.


Okazją do wymiany refleksji był poczęstunek, po którym udano się na prelekcję pani psycholog Ewy Pohoreckiej pt. „Psychologiczne aspekty współpracy szkoły z rodzicami”, kończącą część oficjalną uroczystości.

Z okazji jubileuszu wszyscy goście otrzymali pamiątkowe plakietki, foldery, gazetkę uczniowską i laurki wykonane przez uczniów.


Zobacz zdjęcia...(1)
Zobacz zdjęcia...(2)
Zobacz zdjęcia...(3)

Przewiń w górę