Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

II Międzyszkolny Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży

Opublikowano: wtorek, 14.05.2013
Autor: Organizatorzy konkursu: p. J. Jajuga, p. J. Teśniarz
Odsłon: 3135
Julian Tuwim
Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima i to jego słowa stały się mottem naszego konkursu dla młodych poetów:

„Oto dom mój: cztery ściany wiersza
W mojej pięknej ojczyźnie- polszczyźnie!"

Ci, którzy już od najmłodszych lat podjęli trud tworzenia poezji będą mieli okazję podzielenia się nią z innym !!!

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 8 w Krośnie

1. Cele konkursu:
 • pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
 • łowienie talentów,
 • promocja dobrej twórczości,
 • literacka przygoda dla dzieci i ich opiekunów.


2. Warunki udziału w konkursie:
 • W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych.
 • Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 • Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
 • Forma wierszy dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
 • Treść – dowolna.
 • Prace powinny być: podpisane, podany wiek autora, dane szkoły wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna.
 • Prace prosimy przesyłać w formie papierowej i zapisu elektronicznego.
 • Każdą szkołę/placówkę może reprezentować nie więcej niż sześciu autorów.
 • Prace należy wysłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Prochownia 7
38-400 Krosno
z dopiskiem: „Konkurs Poetycki"

do dn. 12.06.2013r. (decyduje data stempla pocztowego)

3. Nagrody:
 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
 • Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia indywidualne w kategoriach wiekowych: do 9 lat oraz 10 – 13 lat.
 • Wybrane przez jury, nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
4. Uwagi organizacyjne:
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 • W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
 • Wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadamia szkoły, z których pochodzą laureaci (listownie, mailem lub telefonicznie).
 • Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora po rozstrzygnięciu konkursu – ok. 14 czerwca.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Przewiń w górę