Zajęcia ruchowo-taneczne

Opublikowano: poniedziałek, 17.03.2014
Autor: p. R. Modzelewaka
Odsłon: 3250
Tanecznym krokiem
W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia muzyczno-ruchowe, które mają na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Koło muzyczno-ruchowe realizowane jest cyklicznie raz w tygodniu w ramach zajęć przedszkolnych. Zajęcia te stanowią istotną cześć kształcenia, wychowania ogólnego i mają wpływ na realizację zasadniczego zadania przedszkola w zakresie edukacji ruchowej, czyli dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Na zajęciach prowadzone są tańce integracyjne, zabawy przy muzyce, zabawy ze śpiewem. W skład opracowywanych tańców wchodzą takie elementy ruchowe jak: bieg, cwał boczny, podskok, rytmiczne przytupnięcia, krok polki, a wykonanie tych tańców ma charakter swobodnej zabawy. Zajęcia te są doskonałym sposobem na aktywną formę spędzenia czasu w przedszkolu i polegają na obcowaniu dzieci z muzyką, ruchem, i tańcem. Poprzez taniec w przedszkolakach rozwija się poczucie rytmu, słuchu, swobodę, płynność ruchów, a w konsekwencji elastyczność i harmonijność ruchową. Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja ruchowa i równowag. Jednym słowem taniec sprzyja eliminowaniu wad postawy i podnoszeniu sprawności fizycznej. Ponadto dzieci, żywo reagując na muzykę, chętnie biorą udział w zajęciach muzyczno-ruchowych. Rytm muzyki skłania je do działania. Łącząc taniec z muzyką, czerpią wiele przyjemności i radości z ruchu w takt muzyki.


Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem
Tanecznym krokiem