Integralność wychowania

Opublikowano: środa, 26.04.2006
Odsłon: 3981

Integralność wychowania

 

      Wychowanie człowieka jest procesem złożonym i trudnym. Wymaga poświęcenia i współpracy wielu osób, głównie rodziców i nauczycieli, w celu ukształtowania dojrzałej osobowości ludzkiej, zdolnej do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i zadań w życiu osobistym, w rodzinie i społeczeństwie.
Od jakości wychowania zależy jakość życia poszczególnych osób.

 

Wychowanie nie było nigdy czymś spontanicznym ani łatwym. Wychowujący musi nakreślić sobie cele, do których zmierza i pamiętać o  uwzględnieniu w wychowaniu wszystkich sfer ludzkiego życia. Oto one:

Wychowanie fizyczne


Cele:

 • kształtowanie sprawności fizycznej,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • hart.

Kształtowanie zdolności spostrzegania i kojarzenia

Cele:
 • wyostrzenie zmysłów,
 • umiejętność obserwacji,
 • ćwiczenie pamięci,
 • umiejętność koncentracji,
 • zdolność kojarzenia.

Ukierunkowanie uczuć, emocji

Cele:
 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej,
 • oznawanie własnej sfery uczuciowej,
 • opanowywanie emocji,
 • uwalnianie sądów, ocen spod wpływu uczuć,
 • umiejętność kontaktowania się z ludźmi.
 
Rozwój intelektualny

Cele:
 • poszukiwanie prawdy,
 • przezwyciężanie lenistwa myślowego,
 • poznawanie swoich uzdolnień,
 • rozszerzanie zainteresowań,
 • umiejętność przyswajania wiedzy,
 • umiejętność poszukiwania informacji,/li>
 • umiejętność wypowiadania się,
 • budowa struktur myślowych.
 
Rozwój moralny

Cele:
 • myślenie wartościujące,
 • umiejętność oceny własnych zachowań,
 • gotowość do poświęceń,
 • odwaga cywilna,
 • świadome posłuszeństwo,
 • autentyzm działań, otwartość, ufność.

Kształcenie woli

Cele:
 • pracowitość, rzetelność, wytrwałość,
 • odpowiedzialność,
 • aktywność,
 • stawianie celów i osiąganie ich,
 • animacja działań.

Rozwój duchowy

Cele:
 • poznawanie zasad wiary,
 • poznawanie dorobku kultury,
 • kształcenie postawy twórczej,
 • myślenie refleksyjne,
 • zdolność do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem,
 • rozwój kontaktu z Bogiem.

Przewiń w górę