Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

Egzamin ósmoklasisty 2023

Opublikowano: czwartek, 27.10.2022
Autor: Administrator
Odsłon: 323
Terminy egzaminu dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2022/23
  •  23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9.00 Język polski;
  • 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9.00 Matematyka;
  • 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 9.00 Język obcy nowożytny.
 
Czas trwanie egzaminów
  • Język polski – 120 minut (wydłużenie do 180 minut*);
  • Matematyka – 100 minut (wydłużenie do 150 minut*);
  • Język obcy nowożytny – 90 minut (wydłużenie do 135 minut*)
*wydłużenie czasu egzaminu to jedno z dostosowań, możliwe dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 
Wyniki egzaminów
  • Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023r;
  • Termin wydania zdającym zaświadczeń – 6 lipca 2023r.
Przewiń w górę